Regulamin płatności online

Regulamin płatności online

Regulamin płatności w związku z wynajmem kortów tenisowych POWER! TENIS Akademia Tenis w Starej Gadce, stanowiący umowę z klientem. Rezerwując kort i dokonując płatność klient akceptuje niniejszy regulamin.

1. Rezerwacja kortów

 1. Organizacją pobierającą opłaty online przez serwis Przelewy24 za wynajem kortów tenisów jest:
  Reform Konrad Grodziński
  ul. Inżynierska 11, 93-569 Łódź
  NIP: 728-250-52-68
  tel.: 573 436 010
  e-mail: akademia@powertenis.pl
 2. Przedmiotem wpłat jest rezerwacja i rozliczenie finansowe za wynajem kortów wg. cennika na stronie http://powertenis.pl/cennik/
 3. Użytkownicy oraz klienci by dokonać zakupu i korzystać z kortów tenisowych zobowiązani są do podania prawdziwych danych na etapie rejestracji w systemie.
 4. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z płatnościami online.
 5. Możliwość zapłaty online dostępna jest tylko dla potwierdzonych klientów mających już zarejestrowane konto w systemie rezerwacji Korty.org.
 6. Klient może zrezygnować z opłaconej rezerwacji najpóźniej na 24 godz. przed jej odbyciem.

2. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem kortów rozpatrywane są do 14 dni. W szczególnych wypadkach okres rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni po ówczesnym powiadomieniu zgłaszającego.
 2. Reklamację należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie kontaktowej http://powertenis.pl/kontakt/ lub przez e-mail: akademia@powertenis.pl
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wynajmujący zaproponuje zwrot kosztów związanych z uzasadnionymi nieprawidłowościami.
 4. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania płatności internetowych wymagają numeru ID płatności. W przypadku jego braku do zgłoszenia reklamacji konieczne jest dołączenie potwierdzenia dokonania przelewu.

3. Płatności online

 1. Operatorem płatności internetowych serwisu Przelewy24 jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935. Wszelkie zasady korzystania z płatności zawarte są w regulaminie dokonywania wpłat.
 2. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Przeliczenie kwot wpłaconych w innych walutach dokonuje się według kursu z dnia dokonania transakcji obowiązującego u operatora płatności internetowych.
 3. Klient dokonując płatności, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 4. Za wszystkie nasze usługi za pomocą dowolnej karty kredytowej lub przelewem natychmiastowym przez serwis Przelewy24 PayPro SA gwarantuje pełne bezpieczeństwo transakcji w internecie. Transakcje internetowe są bezprowizyjne.
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro SA..