Liga tenisowa

Lubisz grać w tenisa? Lubisz lekką dozę rywalizacji? Zapraszamy do udziału w Klubowej Lidze Tenisa Ziemnego Power!Tenis

Partner Główny: Audi Centrum Łodź

 

Regulamin

Klubowa Liga POWER!Tenis to przede wszystkim dobra zabawa, dla graczy

Aktualny Ranking  - Liga Tenisa POWER!Tenis 2019/2020 - rozpoczyna się 1.10.2019 i zakończy się rozgrywkami finałowymi - kwiecień/maj 2020r. - ranking dostępny jest na stronie www.powertenis.pl oraz www.korty.org

Uczestnikami Ligi Klubowej POWER!Tenis mogą być tenisiści i tenisistki, grający amatorsko, którzy zgłoszą się w Klubie oraz wpłacą wpisowe do każdej edycji Ligi.

Zgłoszenia przyjmowane są w recepcji Klubu POWER!Tenis przez cały tydzień w godzinach jego pracy oraz drogą elektroniczną : akademia@powertenis.pl lub na stronie www.powertenis.pl/liga

Wszystkie mecze zaliczane do Ligi Klubowej POWER!Tenis odbywają się na kortach tenisowych w Klubie POWER!Tenis ul.Czartoryskiego 8, 95-030 Stara Gadka

Uczestnicy Ligi Klubowej sędziują sami swoje mecze według zasad fair play.

Uczestnik jest zobowiązany do rozegrania min. 1 spotkania w ciągu miesiąca.

Mecze rozgrywa się do dwóch wygranych setów, składających się z 6 gemów. Przy stanie 6-6 w każdym secie Uczestnicy zobowiązani są do rozegrania tiebreak'a. W przypadku stanu 1:1 w setach Uczestnicy rozgrywają trzeciego pełnego seta.

Każda osoba zgłaszająca się do Ligi rozpoczyna grę z ostatniego miejsca w Rankingu Klubowym.

WYZWANY ma obowiązek przyjąć wyzwanie i tym samym zgodzić się na rozegranie meczu w terminie nie dłuższym niż trzy dni od momentu skontaktowania się z nim WYZYWAJĄCEGO. Rozegranie meczu powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty skontaktowania się obydwu graczy. W przypadku braku dostępnych kortów w ww. terminie dopuszcza się wydłużenie tego okresu - po porozumieniu POWER!Tenis.

Uczestnicy zobowiązani są do poinformowania Klubu POWER!Tenis o planowanej dacie i godzinie przeprowadzenia meczu oraz zarezerwowania kortu. Mecz zostaje anulowany w przypadku braku zgłoszenia terminu w regulaminowym czasie.

Zmiana terminu umówionego już meczu musi nastąpić na co najmniej 24 godzin przed jego rozegraniem. O zmianie terminu meczu gracze zobowiązani są poinformować Klub POWER!Tenis w w/w czasie. Mecz należy rozegrać w ciągu 7 dni od daty jego przesunięcia. Przesunięcie terminu meczu poza w/w termin powoduje anulowanie umówionego meczu. Zawodnicy, których mecz został anulowany z w/w powodów nie mogą rozegrać meczu pomiędzy sobą przez okres jednego tygodnia licząc od daty anulowania meczu.

Zawodnik WYZWANY ma prawo odrzucić wyzwanie, jeżeli:
• jest już umówiony na inny mecz Ligi Klubowej, który został zgłoszony w Klubie POWER!Tenis
• zgłosił jako WYZYWAJĄCY u Kierownika Ligi Klubowej POWER!Tenis niemożność skontaktowania się z WYZWANYM i oczekuje na rozstrzygnięcie w/w kwestii przez organizatorów,
• zgłosił swoją czasową nieobecność w rozgrywkach i została ona odnotowana w Klubie POWER!Tenis

W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry, dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż siedem dni od jego rozpoczęcia. Przekroczenie siedmiodniowego terminu dokończenia danego meczu powoduje anulowanie rozpoczętego wcześniej meczu,

Po zakończonym meczu pierwszeństwo w wyzwaniu kolejnego zawodnika ma zwycięzca, chyba, że odstąpi on od tego przywileju na rzecz pokonanego.

Opłatę za korty wnosi każda ze stron po połowie. Zawodnicy Ligi Klubowej posiadają zniżkę na wynajęcie kortu. W przypadku walkowera opłatę za kort ponosi w całości zawodnik, który nie stawił się na mecz.

Każda nieobecność musi być odnotowana w Dzienniku Ligi Klubowej, z podaniem jej daty rozpoczęcia i zakończenia. Jeżeli nieobecność nie jest wpisana do Dziennika, nie jest brana pod uwagę.

Każdy sezon Ligi kończy się turniejem. Szczegółowe zasady rozegrania finałów dostępne w recepcji. Liga kończy się meczem o tytuł Mistrza i Wice Mistrza Ligi POWER!Tenis

Zawodnik, który odrzuci trzy kolejne wyzwania zostanie skreślony z Ligi Klubowej POWER!Tenis.

Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

POWER!Tenis pragnie zaznaczyć, iż wszystkie nagrody ufundowane przez Uczestników turnieju będą bardzo mile widziane i niewątpliwie zwiększą atrakcyjność Ligi Klubowej.

Ranking ligi na stronie internetowej jest uaktualniany na bieżąco.

Ranking powstaje w oparciu o ilość zdobytych punktów w spotkaniu. Punkty przyznawane są według następującego klucza:
Wygrana 2:0 w setach – 3 punkty dla zwycięzcy, 0 punktów dla przegranego
Wygrana 2:1 w setach – 2 punkty dla zwycięzcy, 1 punkt dla przegranego

Każda osoba zgłaszająca się do Ligi rozpoczyna grę z ostatniego miejsca w rankingu z zerowym stanem punktów.

Gracze mogą umawiać się ze wszystkimi graczami w rankingu niezależnie od zajmowanej pozycji.

Mecz rankingowy z tym samym przeciwnikiem w ramach jednej Edycji Ligi można przeprowadzić max. 5 razy.

W Edycji 2019/2020 Ligi POWER!Tenis nie obowiązuje wyzywanie elektroniczne. Uczestnicy umawiają się na mecze telefonicznie, sms'ami, mejlami lub w zamkniętej grupie messengerowej. O wyzwaniu gracze informują recepcję POWER!Tenis podczas rezerwacji kortu.

Wpisowe do Edycji Ligi 2019/2020 należy opłacić od razu przy zgłoszeniu.

Uczestnik jest zobowiązany do rozegrania przynajmniej 1 meczu w miesiącu - brak aktywności będzie skutkowało odejmowaniem punktów lub wykreśleniem z listy. (Ponowne wpisanie na listę będzie wiązało się z uiszczeniem kolejnej opłaty wpisowej)

 

Regulamin może ulec zmianie w zależności od ilości chętnych do wzięcia udziału w Klubowej Lidze.

W sprawach, o których nie mówi regulamin decyduje Kierownik Ligi POWER!Tenis Mariusz Kopczyński

Zostań uczestnikiem i zapisz się już dziś

W CELU ZAPISANIA SIĘ DO LIGI POWER! TENIS PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KIEROWNIKIEM LIGI – MARIUSZEM KOPCZYŃSKIM – POD NUMEREM TELEFONU 603 212 475
[ Wypełnij formularz ]