Cennik

Cennik

WYNAJEM KORTÓW W HALI

1 wejście (60 min)

Sezon letni
maj - wrzesień 2022

PN - PT 8 - 14

50,00 zł

PN - PT 14 - 22
SO - ND 8 - 22

70,00 zł

* Pakiet 4 wejść ważny w obrębie 1 miesiąca

 

WYNAJEM SPRZĘTU TENISOWEGO*

Cena
Rakieta tenisowa

15,00 zł / za 1 szt

* Jednorazowe przedzakupowe testowanie sprzętu - bezpłatnie

 

AKADEMIA TENISOWA

  4 treningi (po 60 min*)
1x w tygodniu

Tenis dla maluchów
od 4 do 6 lat

160,00 zł

Zajęcia dla dzieci
w wieku 7-15 lat

200,00 zł

Zajęcia grupowe
dla dorosłych i młodzieży

200,00 zł

* Treningi w wybranych grupach trwają 90 min.

 

TRENINGI INDYWIDUALNE
Zajęcia dla dzieci i dorosłych

1 osoba 2 osoby

70,00 zł / godz.*

50,00 zł / godz. za 1 osobę*

* Cena nie zawiera ceny wynajęcia kortu

 

FITNESS

Wejście jednorazowe Karnet OPEN
miesięczny

15,00 zł

100,00 zł

 

ZAJĘCIA FITNESS Z TRENEREM

Zajęcia indywidualne
60 min
Zajęcia grupowe (od 3 do 6 osób)
60 min

70,00 zł *

35,00 zł **

* Wymagane wykupione wejście jednorazowe lub karnet OPEN
** Wejście na siłownie wliczone w cenę

 

Wszystkie ceny za zajęcia grupowe podane są za 4 lub 8 treningów w miesiącu. W przypadku mniejszej lub większej liczby treningów w danym miesiącu ceny ulegają zmianie proporcjonalnie do zmiany ilości treningów. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z wniesienia opłaty. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość ich odrobienia w terminie ustalonym z trenerem.
Płatność za zajęcia grupowe do dnia 10 każdego miesiąca.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury.

Płatności za zajęcia można dokonywać też bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia
lub przelewem na konto Łódzkiego Towarzystwa Tenisowego:
23 1140 2004 0000 3702 7552 3935
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.